Österby Pensionärer rf
 
 

VILL DU BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING?

 

Du kan välja mellan att fylla i nedanstående formulär,

eller också kan Du komma direkt till vårt månadsmöte på skolan!

 

Vi annonserar i Anslagstavlan och i EU-bladet om våra träffar.

 

Medlemsavgiften år 2024 är 20 euro.

Varje medlem får förbundets tidning God Tid, 10 nr/år.

 

VÄLKOMMEN MED !

Bli medlem, eller ändra dina nuvarande kontaktuppgifter

Skriv siffran 2 med bokstäver: