Österby Pensionärer rf

 

 

 

 

VÅR VERKSAMHET
Verksamhetens stomme utgörs huvudsakligen av månadsträffar, 
teater, resor och kontakter med andra pensionärsföreningar.

I föreningen finns bland annat en aktiv bowlinggrupp, en petanque-grupp, en naturgrupp, en pysselgrupp, också en med frågesport.  Vi är också öppna för all annan trivselverksamhet!

Vi träffas andra onsdagen i månaden till månadsmöte med kaffe & bulle, sång, info, trevlig samvaro och ofta en inbjuden gästföreläsare.  Följ med i EU-bladet och Anslagstavlan!

Välkommen med i vår gemenskap!

 

                        

 

....Fyll inte livet med dagar,

fyll dagarna med liv.....

 


 

besöksräknare
räknare