Österby Pensionärer rf

 

Får vi presentera Österby Pensionärer? 

Vår förening är en trevlig och aktiv pensionärsförening med god sammanhållning och familjär stämning. Idag är vi 243 medlemmar. Från början grundades Österby Pensionärer som en filial till Ekenäs Pensionärer som verkade inom stadskärnan, och man ville gärna också ha en förening "bakom broarna". Det blev Österby Pensionärer.

Man behöver inte vara Österbybo för att vara medlem i vår förening, idag har vi medlemmar från många andra byar och många kommer från stadskärnan.  Vi träffas andra onsdagen i månaden på möte i Sea Front. Vi dricker kaffe, sjunger allsång, ofta har vi en föreläsare, ibland spelar vi Bingo och på alla möten får vi information om kommande händelser inom föreningen. Vi har bowling en gång per vecka. Frågesport håller vi också varje vecka på Seniora.  Petanque gillar vi också.  Naturklubbens deltagare vandrar i skog och mark, och finns det ingenting att plocka på marken, bongar de fåglar. Vi reser tillsammans, mestadels i hemlandet, vi går på teater, bjuder in andra pensionärsföreningar till s.k. trivseldagar och blir inbjudna av dem.

På vår hemsida finns i menyn: BLI MEDLEM. Fyll i begärda uppgifter, och ansökan postas automatiskt till oss i föreningen, ifall du vill komma med i vår förening.  VI annonserar om alla våra träffar i VN:s Anslagstavla samt i EU-bladet.

Det är  tacksamt att vara bland oss pensionärer: V i har  just verkat i 50 år, och ser ej något slut på verksamheten, för det finns alltid nya pensionärer!