Österby Pensionärer rf

 

 

ÖSTERBY PENSIONÄRER rf STYRELSE 2021

 

Ordförande 

Nils Jansson

050-325 9789

nissingers@hotmail.com

Vice ordförande

Rainer Björklöf (ny)

040-716 2993

rainer.b@myhome.fi

Sekreterare

Lola Johansson (ny)

040-8360377

lola.johansson52@gmail.com

Kassör

Gunilla Österholm

040-751 8207

gunilla.osterholm@live.se

Bokföring

Marja-Leena Wendelin

050-3580801

ml.wendelin@gmail.com

 

Medlemsärenden

Gittan Bäckman

0400-533 028

gittan.backm@hotmail.com

Resekoordinator och

IT-kontaktperson

Svenna Ingelin (ny)

0400-476 812

s-o.i@brev.fi

 

Suppleanter

Stina Högberg

Lilly Pihlström

Håkan Wendelin

 

Till programgruppen hör Stina Högberg, Lilly Pihlström, Marja-Leena Wendelin och Ulf Fagerström.

Bowlingen leds av Rainer Björklöf.

Frågesporten leds av Uffe Fagerström.

Naturklubben leds av Rune Gustafsson.

Petanque leds av Markus Uusikylä.

Pysselklubben leds av Gun-Lis Lindroos.

 

Till Kaffegrupp 1. hör

Alice Lindholm, Viola Degerlund, Marja-Liisa Pihlström, Ingegerd Rehn och Edgar Rehn.

Till Kaffegrupp 2. hör

Solveig Råstedt, Else-Maj Dahlqvist, Yngve Dahlqvist och Leif Pihl.

 

 

 


 

 

 

 

besöksräknare
räknare