Österby Pensionärer rf

 

 

                                                   

 

 

ÖSTERBY PENSIONÄRER rf STYRELSE 2020

 

Ordförande och sekreterare

Nils Jansson

050-325 9789

nissingers@hotmail.com

Vice ordförande

Stina Högberg

040-861 5929

stinahogberg1@hotmail.com

 

Kassör

Gunilla Österholm

040-751 8207

gunilla.osterholm@live.se

 

Bokföring

Marja-Leena Wendelin

ml.wendelin@gmail.com

Medlemsärenden

och reseledare

Gittan Bäckman

0400-533 028

gittan.backm@hotmail.com

 

Ledamöter

Gun-Lis Lindroos

Ulf Fagerström

 

Suppleanter

Edgar Rhen

Marja-Leena Wendelin

Håkan Wendelin (ny)

Lilly Pihlström


 

 

 

 

besöksräknare
räknare