Österby Pensionärer rf

Ny styrelse för 2018 med Nisse Jansson som ordförande.

17.11.2017 kl. 08:08
På höstmötet valdes ny styrelse för nästa år.  Nisse Jansson är den nya ordföranden och styrelsen konstituerar sig i början av januari 2018.
Gittan Bäckman